+420 777 701 046
Logo

Kdo jsme

Vinařství Vitis bylo založeno v roce 1996. U jeho zrodu stáli zkušení vinaři. Cílem byla a zůstává výroba a distribuce vína z vlastních vinic. Naše vinice se nacházejí ve strážnické oblasti. V letech 1996-1998 bylo vysázeno 13 ha vinic v odrůdové skladbě Ryzlink rýnský, Sauvignon, Rulandské šedé a Chardonnay. Modré odrůdy v našich vinicích zastupuje Frankovka, Rulandské modré a Modrý portugal.

 

Následovala druhá vlna výsadby (2003 – 2004), kdy jsme rozšířili plochu stávajících odrůd. Osadili jsme vinice na strážnických tratích, zejm. v Horních horách. Novým přírůstkem ve výčtu odrůd bylo Rulandské bílé, Sylvánské zelené a Tramín červený. Modré odrůdy vína jsme obohatili o Zweigeltrebe a Merlot. Celková výměra pro nové odrůdy bylo 17 ha.

 

K tomuto dni vinice Vinařství Vitis čítají rozlohu 30 ha. Celou dobu zůstáváme věrní původnímu cíli firmy: výrobě a prodeji vína z vlast-ních vinic, přičemž část naší produkce přenecháváme spřízněným vinařům v naší oblasti.

Charakter vinic a přehled odrůd

Dlouhodobě se u nás nejlépe daří burgundským odrůdám jako je Rulandské bílé, Rulandské šedé, Rulandské modré a mj. Chardonnay

a Frankovka. Kromě toho s ohledem na strážnickou tradici zachováváme i odrůdy Sylvánské zelené a Modrý portugal.

 

Naše vinice leží na úpatí Bílých Karpat. Jsou rozděleny na horní a dolní svah. Dolní část svahu - Dolní hory, Podkovné a Žebrák - leží

na těžkých jílovitých půdách s vysokým obsahem vápna. Podloží těchto vinic tvoří třetihorní horniny jako jsou prachovce, jílovce

a vápnité pískovce. Půda má dobrou zásobou vody.

 

V tratích v horních částech svahu - Horní štamfáty a Horní hory – tvoří podloží vinic větší množství skeletu, v některých místech velmi kamenité. Toto složení půdy vyhovuje modrým odrůdám vína. Kamení se přes den ohřívá a v noci vyzařuje teplo do okolí, což zajišťuje správné zrání odrůd. Složení těchto půd na našich vinicích dává našim vínům nezaměnitelnou chuťovou plnost a extraktivnost. Za všechny zmiňme odrůdu Rulandské bílé, která dosahuje pozoruhodné kvality.